Sözleşme Hazırlama Eğitimi

Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri Eğitimi

 

 

AmaçAşağıda ayrıntısı yer alan seminer programında, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki değişiklikler ve yenilikler ışığında, sözleşme yönetiminde yapılan hataların sebep olduğu hak kayıplarının ve ekonomik zararların önlenmesine yönelik, bir temel bilgi ve beceri aktarımı hedeflenmektedir.

Sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesine ilişkin hukuki bilgilerin, atölye çalışması yöntemiyle, sözleşmelerde kullanılan hüküm örnekleri, örnek dava dosyaları, bilirkişi raporları ve Yargıtay kararlarıyla desteklenerek, power point sunum eşliğinde aktarılması amaçlanmaktadır.

Süre: 15 Gün

Kimler KatılabilirSeminerimiz kapsamında yapılan sözlü ve görsel sunumlar; özellikle, sözleşme hukuku alanında çalışan avukatlar ile bu alanda uzmanlaşmak isteyen stajyer avukatlar ve hukuk fakültesi son sınıf öğrencilerinin katılımına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Ayrıca, hukukçu olmayan ancak, işi gereği sözleşme uygulamaları yapan kamu ve özel sektör çalışanları da seminere katılabilirler.

Kazanımlar : Bu seminerin katılımcıları, müzakere aşamasından başlamak üzere, sözleşmenin kurulması, ifası ve sona erdirilmesi uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları görme imkânı bulacaklardır.

Seminerde, sözleşme metninin hazırlanması veya hazır bir sözleşmenin incelenmesi sırasında izlenecek yöntem ve dikkat edilecek noktalar hakkında farkındalık sağlanmaktadır.

İçerik: Seminerimizde, yeni mevzuat içtihat değişiklikleri ışığında, sözleşme hazırlarken ve incelerken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında temel bilgi aktarımı yapılmaktadır.

Bu kapsamda özellikle, sözleşmede tarafların doğru şekilde belirtilmesi ve imza uygulamaları, sözleşmenin konusunun ve tarafların yüklendikleri borçların doğru formüllerle yazılması için gerekli pratik bilgiler sunulmaktadır.

Ayrıca, sözleşme yönetimi açısından önem arz eden, faiz oranı, vergi ve diğer masraflar, ceza koşulu (cezai şart), mücbir sebep (force majeure), gizlilik, yetkili mahkeme, sözleşmenin dili ve sözleşmenin sona erme rejimi gibi hususlarda bilinmesi gereken stratejik kurallar ve bahsi geçen konularla ilgili yeni içtihatlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmaktadır.

Seminerin ilk bölümünde gerçekleştirilen genel nitelikli sözleşme hukuku çalışmasının ardından ikinci bölümde, uygulamada en çok karşılaşılan; kira sözleşmesi, standart sözleşmeler (genel işlem koşulu), dikey sözleşmelerde rekabet hukuku kuralları gibi, sözleşme hukukunun daha özel konularında vaka çalışmaları yapılmaktadır.

Seminer süresince, çok sayıda güncel içtihat örnekleri katılımcılarla paylaşılmaktadır.