Sığınma Başvurusu

Sığınma Başvurusu

Sığınma Başvurusu

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


    ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

Sığınma Başvurusu

Sığınma izni son yıllarda sık sık gündeme gelen ve çok tartışmalı bir konudur. Sığınma izni temel hak ve özgürlükleri tehlike altına girmiş bir kimsenin bu haklarını özgür ve rahatça bir başka ülkede kullanmak için başvurduğu bir süreçtir. Bazen bir siyasi bazen de bir sıradan vatandaş bu hakkını kullanmak için başvuru yapar. Ne var ki bu her zaman kabul edilen bir durum değildir.

Peki, kimler sığınma başvurusu yapabilir kimlerin sığınma başvurusu kabul olunur. Sığınma başvurusu nereye nasıl yapılır gibi şekil şartlarına çok hâkim olmak gerekmektedir.

Türkiye’de sığınma izni almak için yabancıların Türkiye’de ikametgâh ve seyahatleri hakkındaki kanuna bakmak gerekecektir. Meclisimiz sorunun önemli hal alması ile bu konuda bir netlik kazandırma adına bir kanun hazırlamış ve bunu yürürlüğe koymuştur. Sığınma izni ile Türk vatandaşı olmayan yabancılar Türkiye’de ikametgâh etme şansı yakalamakta ve kendisi için yukarıda bahsi geçen temel hak ve hürriyetleri kullanma engeli kalkana kadar Türkiye’de kalmasını sağlamaktadır. Ofisimiz bu konuda da sizlere danışmanlık yapmaktadır.

Etiketler: Etiket yok