İcra Ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


    ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √İCRA VE İFLAS HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu’nun siz değerli müvekkillerimize İcra ve İflas Hukuku uygulamaları kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Çek ve senede dayalı alacakların tahsiliiçin, icra takibi yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsiliiçin icra takibi yapılması,
 • Finans, kredi ve leasing sözleşmelerinden doğan alacakların tahsili için, icra takibi başlatma,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişilerin alacağını elde edebilmesi için borçlu aleyhine yapılacak iflas takibive buna bağlı olarak iflas davasının açılması ve takibi,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için, itirazın iptali davasıaçılması ve dava sürecinin takibi,
 • Haksız ve mesnetsiz alacak iddiaları nedeniyle borçlu olunmadığının tespitiiçin menfi tespit davası açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Alacaklı gerçek ve tüzel kişiler adına alacaklarının yasal takibi, borçlu gerçek ve tüzel kişiler aleyhinde yapılmış yasal takip işlemlerinde ise hukuksal alanların korunması, gerçek borcun belirlenmesinin sağlanması,
 • Alacaklı ve borçlu için anlaşma zemini yaratılmasında hukuki destek verilmesi,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen sürede tüm işlemlerin yasal takibi, gerçek ve tüzel kişilerin iflaslarına ilişkin tüm yasal işlemlerin takibinin yapılması,
 • İflas davası sürecive iflasın kapanmasına kadar geçen süre içinde tüm hukuksal alanlarının korunması,
 • En az hasarla iflas ettirilmesi hususunda gerekli analiz çalışmalarının yapılması, iflasın ertelenmesi için gerekli hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi.
 • Ekonomik durumu bozulan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski haline getirilmesi için iflas anlaşması ilan edilmesi,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin icra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davalarının takip edilmesi ve sonuçlandırılması.
Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


         ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

   

     √GAYRİMENKUL HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Tapu  iptal davası ve tescil davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Müdahalenin Men’i ve el atmanın önlenmesi davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Şuf ’a , ön alım, davalarının hazırlanması ve dava sürecinde tarafların temsili,
 • Muris muvazaası– mirasçıdan mal kaçırma davalarında taraflarının temsil edilmesi,
 • Kamulaştırma ve tezyid-i bedel, davalarında tarafların temsil edilmesi,
 • İmar plan değişiklikleri ile ilgili idari süreçlerin takibi ve gerekli durumlarda iptali için yargısal yollara başvurulması,
 • Yabancıların mülk edinmesi konusunda danışmanlık ve süreç takibi,
 • Taşınmaz malların alım ve satımı konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İpotek, intifa, irtifak, gibi ayni hakların tesis ve terkini gibi ile diğer işlemlerinin ifası için hukuki destek ve gayrimenkul hukuk danışmanlığıverilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetilmesi,
 • Kira sözleşmelerinin feshi,
 • Gayrimenkul konularından doğan dava ve hukuki ihtilafların her aşamasında tarafların temsil edilmesi,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde kayıt tetkik işlemleri ve gayrimenkullerin değerlerine ilişkin durum tespit çalışmalarının yapılması,
 • İmar uygulamaları, resmi izinlerin incelenmesi ve elde edilen sonuçların rapor haline getirilmesi,
 • Yatırım yapılması düşünülen taşınmazla ilgili açılmış ve halen devam eden idari ve adli davalar, bu davalara ilişkin olarak verilmiş ihtiyati tedbir ve hacizler ile takyidatların incelenmesi, hukuki mahiyetlerinin tespiti ile hukuki risklerin belirlenerek raporlanması,
 • Satış sözleşmelerinin, hâsılat paylaşım modellerinin hazırlanması ve revize edilmesi,
 • İpotek kurulması ve ipotek terkinin gerçekleştirilmesi,
 • Gayrimenkul satış vaadi, kat karşılığı inşaat ve sair gayrimenkul inşaatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
 • Toplu konut projeleri, kooperatifler, kat mülkiyeti kurulması ve uyuşmazlıkları, mortgage işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Gayrimenkul finansmanı konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Boşanma sürecinde, gayrimenkullerin paylaşımı konusunda hukuki destek verilmesi,
 • Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesince kabul edilen ve korunan, “Mülkiyet Hakkı” kapsamında hukuki destek sağlanması,
 • Durum tespit raporu, hukuki değerlendirme ve risk analiz raporlarının hazırlanması suretiyle tarafların karar verme süreçlerine destek olunması.
Çalışma İzni

Çalışma İzni

Çalışma İzni

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

Çalışma İzni

 

Türkiye’de çalışmak için başvurunuzu yaparken nelere dikkat etmelisiniz ne gibi şekil şartları mevcut kimler çalışma izni alabilir kimler alamaz gibi konularda ofisimiz sizlere danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Öncelikle Türkiye’de çalışma izni alabilmek için vatandaşı olduğunuz ülkedeki Türkiye temsilciliğine bu talebinizi yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. Başvuru süreci sonrasında çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı başvurunuzu inceler ve gerekli şartları sağlamanız halinde en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır.

Türk vatandaşlarının çalışma izni ise farklı şekil şartlarına tabii olabilmektedir. Ülkemizde her geçen gün birçok birey yurt dışına gitmek ve gittiği yerlerde çalışma izni almak istemektedir. Son dönemlerde hayli revaçta olan Kadana Fransa Japonya gibi ülkeler vatandaşlarımıza belirli şartları sağlamaları halinde çalışma izni vermektedirler. Her ülkenin kanun koyucusu çeşitli kriterler getirmekte ve bu kriterlere uyan kişilere çalışma izni vermektedir. Ofisimiz bünyesinde çalışanlarımız uluslararası tecrübeleri ile sizlere herhangi bir ülkenden çalışma izni almanız konusunda gereken yardımı yapacaklalardır. Yurtdışı çalışma ve yurtiçi çalışma izni almak için bizlerden danışmalık hizmeti alabilirsiniz.

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


     ÇA͏LI͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

     

     √ CEZA  HUKUKU

  Tamgüç Hukuk ceza hukuk alanında Türkiye’nin en iyi ve önde gelen tanınmış hukuk bürosudur. Uzman avukatlarımızla etkili bir biçimde müvekkillerimizin sorunlarını çözmek için var gücümüzle çalışmaktayız.

Tamgüç Hukuk tarafından Ceza Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma belgede sahtecilik, kaçakçılık, zimmete para geçirme suçları ceza soruşturması davasında şüpheli sanık veya mağdur konumunda olan gerçek veya tüzel kişileri temsil etmekte ve kendilerine hukuki danışmanlık vermekteyiz.
 • Cinsel Suçlar.
 • Tamgüç hukuk Hazırlık soruşturması dâhil olmak üzere yargılamanın her aşamasında, müvekkillerimizin hassasiyetlerini dikkate alarak hareket etmekteyiz.
 • Şikâyet dilekçelerinin hazırlanması
 • Savcılık nezdinde suç duyurusu işlemleri
 • Sanık, mağdur ve katılan vekilliği
 • Sulh ceza hakimliği nezdinde itiraz işlemleri
 • Asliye ceza mahkemesi nezdinde dava takibi
 • Ağır ceza mahkemesi nezdinde dava takibi
 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Kasten Yaralama Suçu
 • Taksirle Yaralama Suçu
 • Tehdit Suçu
 • Şantaj Suçu
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
 • İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
 • Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
 • Haksız Arama Suçu
 • Ayrımcılık Suçu
 • Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
 • Hakaret Suçu
 • Yağma Suçu
 • Mala Zarar Verme Suçu
 • Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
 • Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma Suçu
 • Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
 • Mühürde Sahtecilik Suçu
 • Özel Belgede Sahtecilik Suçu
 • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
 • Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
 • Zimmet Suçu
 • İrtikap Suçu
 • Rüşvet Suçu
 • Görevi Kötüye Kullanma Suçu
 • Görevi Yaptırmamak için Direnme Suçu
 • İftira Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
 • Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
 • Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
 • Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu

 

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


    ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

     √BİLİŞİM HUKUKU

 

Bilişim Suçları

Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana maddede incelemişlerdir. Buna göre;

1-Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,
2-Bilgisayarları sabote etmek,
3-Bilgisayara aracılığı ile başkalarını dolandırmak,
4-Yine bilgisayarı kullanarak sahtekârlık yapmak,
5-Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,
6-Diğer suç unsurları ki bunları da alt başlıklar vererek öğrenebiliriz;
a-Yasaların uygun bulmadığı yayınlar,
b-Pornografik yayınlar,
c-Hakaret içeren kötü paylaşımlar.

 

Tamgüç Hukuk tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 

 • Kişi hak ve özgürlüklerinin internet ortamında ihlal edilmesinden doğan davalara ilişkin hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde kişi hak ve özgürlüklerinin korunması ve bununla birlikte kişisel verilerin işlenmesinde kanuni yükümlülükler ve uyulması gereken usul ve esasların gözetilmesine yönelik dava ve danışmanlık hizmetleri.
 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahipleri, icracı veya yapımcı hak ve menfaatlerinin güçlü bir şekilde gözetilebilmesi adına sağlanan danışmanlık hizmetleri ile söz konusu hak ve menfaatlerin internet ortamında ihlali sonucu ortaya çıkan her türlü hukuk ve ceza davaları ile uyuşmazlıkların çözümü.
 • Bilişim sistemine girme, sitemi engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme hususlarından doğan davalar
 • Banka ve kredi kartlarına yönelik olarak bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle işlenen suçları konu alan davalar.

 

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

     

     √AİLE HUKUKU

 

 • Türk Medeni Kanununda düzenlenen aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkları çözmek Aile Mahkemelerinin görev alanına girer. Bu sebeple, boşanma nedeni ne olursa olsun bütün boşanma davaları Aile Mahkemelerinde açılmak zorundadır. Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemeleri de boşanma ve ayrılık davalarına bakmaya görevlidir. Boşanma, geçerli olarak kurulmuş olan bir evlenmenin, eşlerden birinin talebi üzerine, kanunda öngörülen sebep ve koşullara dayanılarak mahkeme kararıyla sona erdirilmesidir.

  Tamgüç Hukuk, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet verir.

  Tamgüç Hukuk tarafından Aile Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Boşanma davalarının yürütülmesi,
  • Mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
  • Malvarlığı sözleşmeleri hakkında hukuki destek ve danışmanlık verilmesi,
  • Taraflar arası protokol düzenlenmesi ve bunun yürütülmesi,
  • Boşanma sebebiyle maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
  • Aile içi şiddet durumunda tedbir kararının istenmesi,
  • Çocukların velayeti ve nafakası taleplerinin sunulması,
  • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi,
  • Nişanlanmadan kaynaklanan ihtilafların çözülmesi