vergi hukuku

Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


 

ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √VERGİ HUKUKU

 

Vergi Hukuku konusunda uzmanlık ve tecrübeye sahip Tamgüç  Hukuk Bürosu’nun siz değerli müvekkillerimize, vergi hukukuna ilişkin olarak verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarının iptali için dava açılması ve dava sürecinin takibi,
 • Vergi Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri ve Danıştay da bulunan davalarda teknik ve hukuki destek sağlanması ve çözüm üretilmesi,
 • Tahakkuk ettirilen vergiler, dayanaksız ödeme emirleri, vergi zıyaı ve usulsüzlük cezaları gibi vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi için idare nezdinde uzlaşmaya başvurma,
 • Gerçek ve tüzel kişilerin vergiye ilişkin küçük büyük ihtilaflarının çözümü için sonuç alma 
 • Vergi Daireleri nezdinde, vergi yapılandırma süreçleri için başvuru yapılması ve takibi,
 • Vergi ihtilaflarına ilişkin mukteza sürecinde teknik ve hukuki destek verilmesi,
 • Gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idaresi tarafından yapılan resen tahakkuk ve kesilen usulsüzlük cezalarına ilişkin yol gösterme, temsil etme, ortaya çıkan vergi hukuku cezalarının uzlaşmayla çözülmesinin sağlanması,
 • Şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması, uzlaşma konusunda vergi danışmanlığı yapma,
 • İdari makamlardan özelge ve görüş alınması,
 • Uluslararası ve yurt içi vergi planlaması konularında ve vergi hukuku uygulamalarında danışmanlık verme: İç denetim ve inceleme aşamalarına yönelik destek, mevzuata uyum çalışmaları ve peşin fiyatlandırma anlaşmalarının yapılmasının sağlanması,
 • Transfer fiyatlandırması, gümrük uzlaşmaları ve incelemeleri hizmeti verme,
 • Vergi incelemesi, transfer fiyatlandırması danışmanlığı,
 • Vergi incelemelerinde teknik doküman ve listelerin hazırlanması, vergi inceleme raporlarının değerlendirilmesi,
 • Birleşme, devralma ve bölünme işlemleri öncesinde vergisel risk tespiti, ulusal ve uluslararası düzenlemeleri ve vergisel anlaşmaları da dikkate alarak, birleşme- devralma ve bölünme işlemleri sırasında şirketlerin vergisel yönden yeniden yapılandırılması ve vergi planlaması gibi hizmetleri.
 • Vergi hukuku bölümleri olan; kurumlar vergisi, gelir vergisi, katma değer vergisi, gelir vergisi stopajı, kaynak kullanım destekleme fonu, emlak vergisi, özel işlem vergisi, damga vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve benzer doğrudan ve dolaylı vergiler kapsamında yanlış veya eksik gelir beyanları; resen, ikmalen ya da idare tarafından yapılan tarh işlemleri, hatalı indirimler, alakalı ya da bağlı şirketler arasında transfer fiyatlandırılması işlemleri, hissedarlara borçlanma ya da dolaylı hissedar yatırımı kaynaklı örtülü sermaye değerlendirmeleri, damping vergileri, dar mükelleflerin gelirlerinin beyanı ve benzer her türlü vergi uyuşmazlığı konusunda yüksek kalitede hizmet verme,
sığınma başvurusu

Vatandaşlık Başvurusu

Vatandaşlık Başvurusu

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


           ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

   Vatandaşlık Başvurusu

 

Ülkemizde vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Başka bir ülkede yaşamak için vatandaşlık başvurusu nasıl yapılır? Bu sorularınızın cevabı için de sizlere danışmalık hizmeti vermekteyiz ofisimizde. Vatandaşlık hakkının kazanılmasında ülkemizde çeşitli yöntemler mevcut. Bu yöntemlerden bazıları şöyle; konut satın alarak, ülkemize yatırım yaparak belirli bir döviz tutarında konut satın alarak, belli sayıda kişiyi istihdam edecek şekilde iş yeri açmak gibi birçok yöntem var. Bu yöntemlerden hangisi size daha uygun ve olanaklı sizin biz değerlendirelim.

Yurt dışında hangi ülkelerde nasıl vatandaşlık alabilirsiniz koşulları neler? Yine bu sorular hakkında da hem yerli hem yabancı çalışanlarımızdan destek alabilir hayallerinizi geçek kılabilirsiniz. Evlenme yolu ile Türk vatandaşlığı nasıl kazanılır? Yurt dışında evlenme ile vatandaşlık mümkün mü mümkünse şartları nelerdir gibi konularda birinci ağızdan danışmalık hizmeti alabilirsiniz. Evlat edinme ile vatandaşlık kazanılabilir mi bu konuda da sizlere danışmalık hizmeti vermekteyiz.

Tüm bu vatandaşlık kazanma yöntemleri için nereye başvuru yapmak lazım süreleri nedir kalıcı vatandaş olabilmek için ne gibi şatları ne kadar süre taşımak lazım? Bu soruların cevabı için bizlere başvuru yapabilirsiniz.

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


           ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √TÜKETİCİ HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Gayrimenkul ve menkul alım satımına ilişkin tüketici sorunlarına hukuki destek danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklı hukuki uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici Hakem heyetlerinde görülen uyuşmazlıklar konusunda ve avukatlık hizmeti verilmesi,
 • Tüketici şikayetlerinin diğer tüm resmi merciler nezdinde takip ve sonuçlandırılması,
Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


      

ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √TİCARET HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Şirketlerin ve ortak girişimlerin hızlı ve kolayca kurulması,
 • Günlük ticari işlem konularında danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Kurumsal yönetim danışmanlığı,
 • Proje finansmanı için teminatlar oluşturulması, kredi sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Distribütörlük, franchise, bayilik, yönetim ve üst düzey yönetici sözleşmeleri şeklinde her türlü ticari sözleşmelerin müzakere edilmesi ve hazırlanması,
 • Özelleştirme, halka açılma, birleşme ve devralma sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Mal varlığı ve hisse satış sözleşmelerinin müzakeresi ve mutabakatının sağlanması,
 • Şirketlerin en az hasarla iflası ve tasfiyesi,
 • Azınlık haklarının korunması ve bu işlemlere ilişkin ön araştırmaların yapılması,
 • Rekabet hukuku kurallarına uyum konusunda danışmanlık verilmesi, konuyla ilgili bildirimlerin hazırlanması ve Rekabet Kurumu’na sunulması,
 • Sözleşmelerin rekabet hukuku kuralları yönünden değerlendirilmesi,
 • Şirketler Hukuku’ndan doğan dava ve ihtilaflarda ve bu alana ilişkin ceza ve idari davalarda müvekkillerin temsil edilmesi,
 • Şirketlerin genel kurul toplantıları ile yönetim ve yönetici sorumluluğunun denetlenmesi, özel denetçi, geçici yönetim ve kayyum atanmasının sağlanması, azınlık ve imtiyazlı hakların korunması,
 • Sermaye piyasası ile uyum çalışmaları ve banka hukukundan kaynaklanan ihtilafların yönetilmesi,
 • Ticaret ve şirket davalarında; yetkili satıcı ilişkileri, distribütörlük, haksız rekabet, alış ve satış sözleşmeleri, büyük miktarlı alacakların tespiti, tahsili, icraya konulması, şirketlerin iflas ve tasfiyesi, ürün sorumluluğu, tüketicinin korunması, sigorta ve reasürans, gümrük, ithalat ve ihracat konuları, taşımacılık, gümrük tarifeleri, ithalat ve ihracatta kıymetlendirme, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfiz gibi geniş bir perspektifte hizmet verilmesi,
 • İdare ve ceza hukuku alanında kaçakçılık, gümrük, kurumlar vergisi ve vergilendirme, transfer fiyatlandırması, kamu ihaleleri ile sermaye piyasası, rekabet hukuku ve yolsuzlukla mücadele uygulamalarına uyum çalışmaları hakkında danışmanlık hizmeti sunulması,
 • Müvekkillerin şafak baskınları, soruşturmalar ve sözlü savunmalar sırasında temsil edilmesi.
Spor Hukuku

Spor Hukuku

Spor Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔       


  ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √SPOR HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize Spor Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Sporcuların, kulüplerden olan hak ve alacaklarınıntahsili için dava açılması ve hukuki sürecin takibi,
 • Talimatlara aykırı olarak sporculara verilen hak mahrumiyeti cezaların iptaliiçin gerekli hukuki sürecin yürütülmesi,
 • Kulüplere spor hukuku alanında, hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Profesyonel sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için spor hukuku çalışma alanlarıile hukuki destek verilmesi,
 • Profesyonel sporcu ve oyuncu sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sponsorluk sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Turnuva organizasyon sözleşmeleri ve menajerlik sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sporcuların lisans alma ve transfer süreçlerinde hukuki destek verilmesi,
 • Sportif faaliyetler için, sektör yöneticilerine yönelik eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • Sporda haksız fiil sorumluluğu hakkında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Sporda hak mahrumiyetleri konusunda danışmanlık verilmesi,
 • Spor ve buna bağlı yan sektörlerde yer alan taraflar arasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlık, alacak, disiplin uygulamaları, spor hukuku cezaları olan; adli ve idari para cezaları, hak mahrumiyeti, men ve hapis cezaları, sporda doping inceleme ve sonuçları ve benzeri konularda ilgili federasyonlar, idari ve adli yargı makamları ve Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde temsil ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
 • Profesyonel sporcuları ve Spor Kulüplerini;
  CAS (Court of Arbitrationfor Sport),
  FIFA karar mercileri (DisputeResolution Chamber, Players Status Committee, Tek Hakimler ve Disiplin Komitesi),
  UEFA karar mercileri ve diğer tahkim ve disiplin kurulları önünde temsil edilmesi,
 • Spor hukuku konularıüzerinden Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarına, Ulusal Olimpiyat Komitelerine, Spor Kulüplerine aşağıdaki hizmetlerinin verilmesi,
 • Ana Sözleşmelerinin hazırlanmasında uzman avukatlığımız çerçevesinde destek verilmesi,
 • Dünya Anti Doping Kodu kurallarının, uluslararası standartların ve teknik dokümanların uygulanması ve mevcut uygulamaların uygunluğunun denetlenmesi,
 • Uluslararası turnuvalar için teklif aşamasından organizasyonun sonuna kadar hukuki destek sağlanması,
 • Sporcuların ve Kulüplerin vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü için hukuki destek sağlanması,
 • Profesyonel sporcuların medyada kişilik haklarının korunması için koruyucu avukatlık sağlanması,
 • Kulüplerin “UEFA Financial Fair Play” kurallarına uygun yapılanması için danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Profesyonel sporcuların ve Spor Kulüplerinin saha içinde ve dışında gerçekleşecek haksız fiiller karşısında sorumluluklarını tam olarak bilmeleri amacıyla eğitimler ve seminerler düzenlenmesi,
 • Spor kulüplerinin ticari varlıkları üzerinden kurulan tüzel kişiliklerin halka arzı, futbolcu, basketbolcu, voleybolcu ve atletlerin lisans başvurularının yapılması,
 • Yabancı oyuncular için çalışma ve ikamet izinleri ve vatandaşlık başvurularını gerçekleştirilmesi,
 • Spor kulüpleri ve oyuncuların isim hakları, telif içeren ürünlerin satışı, forma reklamları, ürün sponsorlukları, reklam ve pazarlamaya yönelik sözleşmelerin tanzim edilmesi,
 • Spor faaliyetlerinin yayın haklarının devri konularında hukuki danışmanlık verilmesi,
 • Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin kanun, Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ve bunlara bağlı mevzuat kapsamında ilgili taraflara mevzuat ile uyum içerisinde spor hukuku danışmanlığı verilmesi.
Sığınma Başvurusu

Sığınma Başvurusu

Sığınma Başvurusu

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


    ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

Sığınma Başvurusu

Sığınma izni son yıllarda sık sık gündeme gelen ve çok tartışmalı bir konudur. Sığınma izni temel hak ve özgürlükleri tehlike altına girmiş bir kimsenin bu haklarını özgür ve rahatça bir başka ülkede kullanmak için başvurduğu bir süreçtir. Bazen bir siyasi bazen de bir sıradan vatandaş bu hakkını kullanmak için başvuru yapar. Ne var ki bu her zaman kabul edilen bir durum değildir.

Peki, kimler sığınma başvurusu yapabilir kimlerin sığınma başvurusu kabul olunur. Sığınma başvurusu nereye nasıl yapılır gibi şekil şartlarına çok hâkim olmak gerekmektedir.

Türkiye’de sığınma izni almak için yabancıların Türkiye’de ikametgâh ve seyahatleri hakkındaki kanuna bakmak gerekecektir. Meclisimiz sorunun önemli hal alması ile bu konuda bir netlik kazandırma adına bir kanun hazırlamış ve bunu yürürlüğe koymuştur. Sığınma izni ile Türk vatandaşı olmayan yabancılar Türkiye’de ikametgâh etme şansı yakalamakta ve kendisi için yukarıda bahsi geçen temel hak ve hürriyetleri kullanma engeli kalkana kadar Türkiye’de kalmasını sağlamaktadır. Ofisimiz bu konuda da sizlere danışmanlık yapmaktadır.

Oturma İzni

Oturma İzni

Oturma İzni

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


           ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

   Oturma İzni

Oturma izni almanın birçok nedeni mevcut ve bu nedenlere göre de yapmanız gereken prosedürler değişmektedir. Bunlardan bazıları; turistik amaçlı, tedavi amaçlı, öğrencilik, aile ikameti ve uzun dönem ikamet gibi birçok nedeni vardır.

Oturma izni alırken nelere dikkat etmeli kaç günlük oturma izni için nasıl başvuru yapılmalı? Bu soruların cevaplarını ofisimizde detaylı cevap bulabilirisiniz. Burada kısaca bahsedecek olursak belli bazı şartları sağlamadan Türkiye’de oturma izni almanız söz konusu değildir. Bunlardan bazıları sayacak olursak eğer uzun dönem oturma izni alabilmeniz için 5 yıldan beri Türkiye’de oturuyor olmanız gereklidir. Diğer ve çok önemli bir husus ise pasaporttur pasaportunuz olmadan Türkiye’de oturma izni alamazsınız. Geçerli bir sağlık sigortanızın olması, Türkiye’deki adresinizi detaylıca belirtmeniz gibi birçok prosedür bulunmaktadır. Ancak bunlar gözünüzü korkutmasın çünkü ofisimizin deneyimli ve tecrübeli kadrosu sizlere her zaman bu konularda danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Türk vatandaşının bir başka ülkede oturma izni alması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Yine bu konularda da ofisimiz sizlere danışmalık hizmeti sunmaktadır.

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


          ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

    √MİRAS HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize miras Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 

 • Mirasçıların terekeden alacakları pay ve oranlara ilişkin mirasçılık belgesi dava ve işlemlerinde vekaleten temsil,
 • Vasiyetname hazırlanması,
 • Miras taksim sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Sağ kalan eşin miras payına ilişkin hak ve alacaklara ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
 • Miras bırakanın sağlığında yada ölüme bağlı tasarrufta bulunmak suretiyle, saklı paylı mirasçıların saklı paylarını ihlal ettiği durumlarda, tenkis davası açılması ve vekaleten temsil,
 • Terekenin tespiti davalarının hazırlanması ve davalarda vekaleten temsil,
 • Miras bırakanın, yasal koşulların varlığı halinde saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan çıkarabilmesine ilişkin ölüme bağlı tasarrufta bulunabilmesine ilişkin, hukuki destek verilmesi,
 • Murisin yasal mirasçılarını, terekesinden mahrum bırakmak amacıyla, gerçeğe aykırı şekilde muvazzalı olarak yaptığı devir işlemlerinin iptali için muris muvazzası davasının açılması ve vekaleten temsil,
 • Mirasçılıktan çıkarma, vasiyetname ile yapıldığından, iptal davası şartları bulunduğunda, iptal davası açılması ve vekaleten temsil,
 • Mirasın reddine ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
 • Vasiyetnamenin iptaline ilişkin davaların açılması ve vekaleten temsil,
 • Murisin terekesinde yer alan varlıkların, yasal ve/veya atanmış miracılar arasında paylaşılmaması durumunda ortaklığın giderilmesi davası açılması ve vekaleten temsil,
 • Mevcut vasiyetnameden dönülmesi sürecinin hazırlanması ve yürütülmesi
 • Miras sözleşmesinin sona ermesine, iptaline ilişkin sürecin hazırlanması ve yürütülmesi,
 • Miras payına ilişkin denkleştirme davalarının açılması ve vekaleten temsil,
İş Hukuku

İş Hukuku

İş Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

    √İŞ HUKUKU

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize İş Hukuku kapsamında verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İşe iade davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
 • Kıdem tazminatıihbar tazminatıfazla mesai ve sair haklara ilişkin olarak açılacak davaların hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
 • Hizmet tespit davalarının hazırlanması ve dava sürecinin takibi,
 • Haklı fesih ve sonrasındaki dava süreçlerinin takibi,
 • İş Hukuku’nda işçi-işveren ilişkisinden kaynaklanan ihtilaflar kapsamında, şirketlerin insan kaynakları biriminin oluşturulmasının sağlanması ve sorunsuz olarak işleyişinde yasal çerçeve içinde iş hukuku danışmanlığı hizmeti verilmesi,
 • İşçi – işveren arasındaki hizmet ilişkisinden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların ele alınması ve çözüm yollarının oluşturulması,
 • İşçi-işveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında, iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesinde hukuki destek sağlanması,
 • İş Kanunu maddeleri ve iş hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında, iş sözleşmelerinin hızla revize edilmesi, tüm mevzuat uyumsuzluklarını ortadan kaldırılması,
 • İşçi-İşveren ilişkisi bağlamında, gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmesi ve şartlarının hazırlanması,
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında, tarafların kanuni yükümlülüklerini yerine getirmelerine yönelik ihtarnamelerin ve gerektiğinde fesih ihtarnamelerinin hazırlanması ve buna ilişkin sürecin takibinin yapılması,
 • Grev ve lokavt sürecinde müzakerelerinin sürdürülmesi ve danışmanlık verilmesi,
 • Toplu iş sözleşmeleri müzakerelerinin yürütülmesi ve sözleşmelerin kaleme alınması,
 • Şirketlerin tabi olduğu mevzuat uyarınca şirket çalışanlarına verilecek eğitimlerle ilgili danışmanlık verilmesi,
 • İnsan kaynakları departmanlarına ve yöneticilerine yürürlükteki iş kanunu maddeleri ve mevzuatı hakkında eğitsel amaçlı seminler ve farkındalık arttırma programları düzenlenmesi,
 • Yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda sürekli bilgilendirme,
 • Taşeronlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi, şirket yönetmeliklerinin oluşturulması ve yönetime destek olunması,
 • Rekabet etmeme yükümlülüklerinin düzenlenmesi: Büyük ölçekli şirketlerin iş hukukuna ilişkin programlarının şekillendirilmesinde hukuki destek sağlanması,
 • Şirket üst düzey yöneticilerine iş hukukuna ilişkin eğitsel seminerler verilmesi,
 • İş hukuku dava dilekçelerinin hazırlanması,
 • İş hukuku davalarında, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve İş Hukukuna ilişkin her türlü ihtilafların çözüm sürecinde temsil etme ve hakların savunulması.
idare

İdare Hukuku

İdare Hukuku

Tamgüç Hukuk

𝔸𝕧𝕦𝕜𝕒𝕥 ℍ𝕒𝕜𝕒𝕟 𝕋𝕒𝕞𝕘𝕦𝕔


    ÇA͏L͏I͏ŞM͏A͏ A͏L͏A͏N͏L͏A͏R͏I͏M͏I͏Z͏

 

        √ İDARE HUKUKU

 

Tamgüç Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimize bu kapsamda verdiğimiz başlıca hizmetlerimiz;

 • İdarenin sorumluluğuna ilişkin tazminat davaları,
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar,
 • İdari para cezalarına itiraz edilmesi & iptal davaları,
 • İmar hukukuna ilişkin ihtilaflar, & imar davaları,
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar & ihale davaları,
 • Kamulaştırma ile ilgili davalar,
 • Memur davaları yürütülmesi,
 • Öğrenci davaları açılması,
 • Karayolları Trafik Davalarının sonuçlandırılması,
 • İdari sözleşmelerden doğan davaların açılması,
 • Belediye Kanunu’na ilişkin uyuşmazlıklar ve çözüm yolları gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verilmesi